Medicatie verneveling

Medicatie verneveling

Bij medicatie verneveling middels perslucht of zuurstof wordt de medicatie via een reservoir en daarna mondstuk of masker naar de patiënt gebracht. MC Europe levert verschillende vernevelaars met verschillende eigenschappen. Het filteren van de uitstoot van de medicatie is een "hot item" i.v.m. veiligheid voor zowel patiënt als verpleegkundige. MC Europe heeft zeer mooie oplossingen voor het vernevelen van medicatie met filter. Kijk hiervoor bij onze HDN vernevelaar met filter.
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Resuscitatie syst.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling

    Standaard

    HDN

    HDN met filter

    Spirale DDS

Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging
Laryngectomie